شهر استانبول در ترکیه، یکی از مقاصد مهم گردشگری برای هموطنان ما به شمار می‌رود. اگر شما هم فکر می‌کنید که سفر به استانبول  همیشه با هزینه‌های زیادی همراه است؛ استانبول کارت راه حل شماست. این موضوع درست است که هزینه تردد به دلیل گران…